Lär dig läsa din motsåndare i poker

Tells ett annat ord för gester, beteenden och andra drag som pokerspelare visar när de spelar avspeglar ofta de styrkan på handen de sitter med. Det är viktigt att lära sig tolka olika tells på sina motspelare. Många spelare visar samma tell men betydelsen kan skilja sig helt åt. I ett vanligt spel kan spelare ha tells som att se svaga ut när de har starka händer, säga särskilda saker, hantera markerna på ett särskilt sätt, stirra på en eller titta bort. I online poker tournaments saknas fysiska tells men det existerar ett par som är bra att veta om. De flesta handlar om tiden en spelare tar på sig innan denne gör ett drag.


1.Den snabba synen: De flesta spelare som synar snabbt efter en bet har oftast en svag hand. De vill ge en bild av en stark hand för att man inte ska beta nästa runda.

2.De som väntar innan de checkar: De flesta som väntar länge innan dom checkar vill inte att man ska beta. De vill se nästa kort gratis.

3.De som väntar innan bet: När en motståndare väntar ett tag och sen betar brukar de ha en bra hand. De vill få dig att tro de har en svag hand så du synar eller höjer.

4.Det snabba betet: De spelare som snabbt betar brukar generellt sett ha en stark hand, som nötterna. De kan genom att beta hårt och snabbt få motspelarna tro att de bluffar.

5.Den snabba checken: Spelare som checkar snabbt är oftast svaga, en del spelare är dock medvetna om att de ser svaga ut och använder detta knep för att check-raisa.

6.Bet på turn: De spelare som har check-synat på floppen och sen betar rakt ut på turn är oftast svaga. De har vanligtvis plockat upp ett drag eller så semi-bluffar de. En höjning här brukar vara det rätta vapnet

Sveriges bästa casino bonsuar samlade. På bastcasinobonus.com! och på casinosajter!

© 2012 KortGuiden | Drivs av: Aleksandra Zorbic